Splněná přání - můj DÁREČEK

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde