Splněná přání - můj DÁREČEK

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich